Telesales Training

Telesales Training


"Sales is service & service is Sales"

Het sales en service proces hebben één cruciale gemeenschappelijke factor en dat is de relatie tussen klant/prospect en dienstverlener/verkoper. Zonder die relatie kan je geen oplossing bieden, maar evenmin een deal sluiten. De vaardigheden die nodig zijn om deze relatie op te bouwen zijn in beide contexten cruciaal en vormen dus ook de basis van elke opleiding.

Het salesgesprek

De efficiënte verkoper slaagt erin positieve spanning (enthousiasme) op te bouwen bij de prospect en zet deze spanning vervolgens om in conversie (de deal).

In elke sales-methodologie zit een behoefteanalyse. Maar hoe doe je dat? Gaat het wel over behoeftes, of zijn het eerder de wensen van de prospect waar we impact hebben? Hoe bouw ik een constructieve en aangename dialoog op waar de huidige en gewenste situatie van de prospect maximaal aan de oppervlakte komen?

Verkopen begint pas bij de eerste neen. Succesvolle verkopers onderscheiden zich in grote mate van de anderen door de efficiëntie waarmee ze alle signalen van de prospect behandelen. Met welke signalen kan ik worden geconfronteerd en wat is de beste manier om ermee om te gaan? We maken dit concreet door alle mogelijke signalen te categoriseren en per type signaal een aantal concrete stappen te formuleren en uit te werken.

Dit stappenplan werkt als een krachtig handvat voor de verkoper om maximaal positief in te spelen op de reacties van de prospect en hem zo naar een ‘ja’ te brengen.

Onze aanpak

Onze opleidingen zijn niet voor niets ‘op maat’ en voor elke organisatie en elke aanvraag werken we in samenspraak een traject uit op basis van de specifieke noden en (praktische en budgettaire) mogelijkheden. Zo’n traject is meestal opgebouwd uit volgende bouwstenen.

Intake

Een opleiding kan slechts zo effectief zijn als de manier waarop ze afgestemd is op de praktijk. Aan de hand van meeluistersessies en interviews met medewerkers en teamleaders zorgen onze trainers ervoor dat ze voeling hebben met het bedrijf en met de medewerkers.

Daarna werken we een workshop op maat uit die zo dicht mogelijk tegen de dagdagelijkse leefwereld van uw medewerkers staat, met een representatieve context en concrete cases.

Modules

Workshop: Klantcontact met Impact

We starten door even stil te staan bij ‘the bigger picture’ en denken samen na over onze rol en verantwoordelijkheid binnen het contactcenter en wat deze betekenen voor onze conversatie met de klant. We bekijken al even kort wat een sales- en servicegesprek onderscheidt en focussen vervolgens op hetgeen de twee verbindt: de relatie met de klant. Aan de hand van bewustwordings- en praktijkoefeningen ontdekken we hoe je zo’n relatie efficiënt opbouwt én in stand houdt.

Workshop: Sales Basics

We gaan in op de structuur en de waarheidsmomenten van onze conversatie en passen deze ook zelf toe in een aantal rollenspelen op basis van reële cases uit de praktijk.

Workshop: Sales Challenges

Nu we de basics onder de knie hebben is het tijd om stil te staan bij de meer uitdagende cases. Met maximale focus op oefenen, oefenen, oefenen vinden we oplossingen die zelfs de meest lastige situaties een haalbare kaart maken.

Follow-up

Voor een optimale ROI beogen we natuurlijk een significant leereffect op lange termijn. Na de workshop ondersteunen we de medewerkers om de nieuwe kennis onmiddellijk in te bedden in de praktijk zodat de verworven competenties niet verloren gaan.

Coach-the-coach

We begeleiden de interne coach(es) om de materie correct te borgen bij de medewerkers en verzekeren zo een duurzaam opleidingstraject.

Hoe zorgen we er samen voor dat de aangereikte stof ook echt kwalitatief wordt toegepast in de dagdagelijkse praktijk? Welke kwaliteitscriteria kunnen we gebruiken bij het beoordelen van gesprekken en wat wordt ons plan van aanpak om die in de operationele continuïteit te blijven handhaven? We zoeken samen een antwoord op deze vragen aan de hand van quality workshops en/of kalibratiesessies.