LEVELX4 ASSESSMENT

CONTACTEER ONS

LevelX4 Assessment

Contactcenters presteren gemiddeld 54% onder hun eigen ambitieniveau: de gemiddelde maturiteit is 2,6 op 5, terwijl het doel gemiddeld 3,9 is. Een contactcenter met een maturiteitsniveau boven de 3,5 bestempelen wij als een ‘Level4-contactcenter’.  THoCC heeft als doel om op basis van het assessment in samenwerking met onze ervaren resultants en trainers zoveel mogelijk contact centers te ondersteunen op weg naar een hoger maturiteitsniveau.

Het LevelX4 Maturity Assessment is een diagonale doorlichting van het – interne of uitbestede - contactcenter binnen de grotere organisatie. Organisaties die klantencontact als een strategisch speerpunt beschouwen, kunnen er voordeel uit halen een helder inzicht te verwerven in de maturiteit en samenhang van alle onderdelen die daartoe bijdragen. Dat inzicht is de basis van een duidelijk actieplan die de maturiteit van het contactcenter naar een hoger niveau brengt. 

Last but not least:

Maturiteit is niet het doel, maar het middel om de nodige resultaten te boeken, op het vlak van customer experience, kost-controle en omzet. 

Ga naar het assessment