DIENSTEN

Onze diensten

LevelX4 Assessment

Bij THoCC wordt de jarenlange ervaring en opgedane kennis in verschillende types van contactcenters samengebracht door onze resultants. Bij elke opdracht wordt de expertise en kennis van ons team vergeleken en zo de beste combinatie gezocht voor de klant.

Contactcenters presteren gemiddeld 54% onder hun eigen ambitieniveau: de gemiddelde maturiteit is 2,6 op 5, terwijl het doel gemiddeld 3,9 is. Een contactcenter met een maturiteitsniveau boven de 3,5 bestempelen wij als een ‘Level4-contactcenter’.  THoCC heeft als doel om op basis van het assessment in samenwerking met onze ervaren resultants en trainers zoveel mogelijk contact centers te ondersteunen op weg naar een hoger maturiteitsniveau.

Het LevelX4 Maturity Assessment is een diagonale doorlichting van het – interne of uitbestede - contactcenter binnen de grotere organisatie. Organisaties die klantencontact als een strategisch speerpunt beschouwen, kunnen er voordeel uit halen een helder inzicht te verwerven in de maturiteit en samenhang van alle onderdelen die daartoe bijdragen. Dat inzicht is de basis van een duidelijk actieplan die de maturiteit van het contactcenter naar een hoger niveau brengt. 

Last but not least:

Maturiteit is niet het doel, maar het middel om de nodige resultaten te boeken, op het vlak van customer experience, kost-controle en omzet. 

Interim- en projectmanagement

De dienstverlening van THoCC is gebaseerd op een ‘home made’ Contact Center Operating Model, CCOM.  Dit model omvat een gestructureerd overzicht van alle elementen die een organisatie - in het bijzonder de contactcenterverantwoordelijke in samenwerking met haar/zijn team - onder controle moet hebben om de contactcenterstrategie te kunnen uitvoeren. 


THoCC heeft in de voorbije decennia een straf team van contactcenterprofessionals uitpgebouwd die contact centers naar Level 4. We detacheren deze professionals in uw organisatie.

Last but not least:

maturiteit is niet het doel, maar het middel om de nodige resultaten te boeken, op het vlak van customer experience, kost-controle en omzet.