KCMI

Meer informatie?

Stuur een mail naar info@thocc.com of contacteer ons op 015 34 54 94

Brochure

Klantcontact met impact

THoCCademy staat voor inspirerende, interactieve workshops met focus op praktijkgericht oefenen aan de hand van bewezen en hapklare methodieken, in combinatie met ruimte voor reflectie. Dit doen we binnen een krachtig en sluitend theoretisch kader – het Contact Center Operating Model-: zonder inzicht is er immers geen verandering mogelijk in het gedrag van medewerkers.

Waarom deze opleiding?

 • Ben je op zoek naar concrete hefbomen om de klanttevredenheid te verhogen?
 • Wil je nieuwe kanalen lanceren, maar je medewerkers weten niet welke communicatietechniek toe te passen?
 • Zijn je medewerkers ontevreden omdat ze niet goed weten hoe om te gaan met de vele problemen en klachten van klanten?

We leren de medewerkers wat de 3 hefbomen zijn voor klantentevredenheid tijdens een contact zijn:

 • De emotionele behoefte van de klant
 • De praktische behoefte
 • De klant ‘low effort’ ervaring geven

Door medewerkers deze 3 pijlers optimaal te leren toepassen, zorgt THoCC voor meer tevreden gebruikers. Uit ‘voor en na’ analyse blijkt steeds:

 • Een positieve impact op de NPS
 • Een effi ciënter verloop van de gesprekken
 • Én meer tevredenheid bij de medewerkers

Stap 1: Intake & Maatwerk

Een programma kan slechts zo effectief zijn als de mate waarin het afgestemd wordt op de dagelijkse praktijk en de ontwikkelbehoeften van de medewerkers.

 • De visie op Customer Service bepalen in een workshop met de leidinggevenden
 • Finetunen van de specifi eke scope & leerdoelen binnen de workshops
 • Terrein-observaties en meeluisteren met klantgespreken
 • Ontwikkelen van de workshops op maat voor teamcoaches en medewerkers

Stap 2: De training zelf

Door toffe, interactieve workshops met focus op praktijkgericht oefenen aan de hand van bewezen en hapklare methodieken, in combinatie met ruimte voor refl ectie. Dit doen we binnen een krachtig en sluitend theoretisch kader: zonder inzicht is er immers geen verandering mogelijk in het gedrag van medewerkers. De training gebeurt in groepen van maximaal 8 deelnemers om voldoende ruimte te waarborgen voor interactie en leermomenten voor iedereen.

Stap 3: Verankering

Het juiste leadership en effectieve coaching zijn essentieel om de te ontwikkelen vaardigheden en mindset van de medewerkers te verankeren in de organisatie. Daarom investeren we substantieel in de mensen die er dag in dag uit voor zorgen dat de Customer Service medewerkers op hun best presteren.

We stellen hen in staat om:

 • De “”why”” van customer service echt te laten leven in hun communicatie en leiderschapsstijl
 • Objectief en structureel de kwaliteit van een klantcontact te meten
 • Hun team verder te ontwikkelen in de aangereikte softskills door middel van performance coaching”

Meer informatie? Stuur dan een mailtje naar info@thocc.com of contacteer ons op het nummer 015 34 54 94