ASSESSMENT

Contact
Contact Center Maturity Assessment (CCMA)

Het Contact Center Maturity Assessment biedt een ideaal vertrekpunt om de organisatie van uw contact center aan te pakken. Het assessment evalueert de maturiteit van het contactcenter en geeft aan welke stappen kunnen ondernomen worden om het maturiteitslevel te verhogen...

Contactcenters kúnnen waarde bijdragen. De waardedefinitie verschilt voor elke organisatie maar komt overal neer op de combinatie van een set universeel aanvaarde parameters: KPI's en financiële ratio's. The House of Contact Centers ontwikkelde, omwille van die noodzakelijke 'waardebepaling', het Contact Center Maturity Assessment. Een methodologie om relatie tussen performantie en waarde-bijdrage te kunnen becijferen en opvolgen. THoCC heeft zich daarbij ook laten inspireren door ITIL.

Tijdens het assessment worden alle kernprocessen (50) uit het CCOM geëvalueerd: 'to be' versus 'as is'. De verschillen tussen huidige en gewenste performantie zijn de basis van verbeter- en opleidingstrajecten die, indien gewenst, i.s.m. THoCC-specialisten kunnen uitgerold worden. De veelzijdigheid en ervaring van de THoCC-consultants staan garant voor aantoonbare waardevermeerdering.

Ga naar het assessment