ASSESSMENT

Contact Center Maturity Assessment (CCMA)

Contactcenters kúnnen waarde bijdragen. De waardedefinitie verschilt voor elke organisatie maar komt overal neer op de combinatie van een set universeel aanvaarde parameters: KPI's en financiële ratio's. The House of Contact Centers ontwikkelde, omwille van die noodzakelijke 'waardebepaling', het Contact Center Maturity Assessment. Een methodologie om relatie tussen performantie en waarde-bijdrage te kunnen becijferen en opvolgen. THoCC heeft zich daarbij ook laten inspireren door ITIL.

Tijdens het assessment worden alle kernprocessen (50) uit het CCOM geëvalueerd: 'to be' versus 'as is'. De verschillen tussen huidige en gewenste performantie zijn de basis van verbeter- en opleidingstrajecten die, indien gewenst, i.s.m. THoCC-specialisten kunnen uitgerold worden. De veelzijdigheid en ervaring van de THoCC-consultants staan garant voor aantoonbare waardevermeerdering.

Ga naar het assessment